Leon Bafondoko

Leon Bafondoko

Samfunnsengasjert og er glad i å bruke ytringsfriheten. Mine hjertesaker innenfor internasjonal politikk er å stoppe voldtekt i krig som et krigsvåpen, kampen for barns rettigheter,kampen mot ulikhet, likestilling, og utviklingsland må få mer innflytelse i det internasjonale samfunnet.

Utgangsporten til Auschwitz I, med propagandateksten «Arbeit macht frei» eller » Arbeid gir frihet». Foto Privat
Utgangsporten til Auschwitz I, med propagandateksten «Arbeit macht frei» eller » Arbeid gir frihet». Foto Privat

Siden 1998 har mer enn 100.000 norske ungdommer reist på en historisk dokumentasjonsreise med Aktive Fredsreiser. Det er jeg glad for.

1.mai da jeg gikk i 10.klassen kom jeg hjem fra en utrolig spennende, lærerik og sterk klassetur. Vi besøkte Auschwitz i Polen, Sachsenhausen, Ravensbrück og Stasi-fengselet i Tyskland.

Å se Auschwitz, et leirsted der ondskap ble satt i system til å drepe 1,1 millioner uskyldige mennesker, gjorde sterkt inntrykk. Turen ga oss en praktisk og variert skoledag, der vi fikk se og høre om verdenshistorien ved å besøke konsentrasjonsleirene og dagens Europa. Klasseturen som førte meg tilbake til andre verdenskrig i 1939 til 1945 forandret meg og ble en veiskille som forsterket mitt syn på menneskeverd, nestekjærlighet og menneskerettighetene. Besøket i konsentrasjonsleirene Auschwitz kom plutselig så veldig nært.

Klasserommet ut i Europa

På turen lærte vi mye mer enn på skolebenken. Klasseturen viste seg å bli et veiskille i livet for mange av turdeltagerne. For å få til en mer praktisk og variert skoledag, som ungdom ønsker, er det nødvendig med flere faglige og sosiale turer. Aktive Fredsreiser har gitt over 100.000 ungdommer innsikt i hva som skjedde under andre verdenskrig, og trekker linjer til Europa og verden i dag ved å legge vekt på informasjon om menneskerettigheter, fred og forsoning.

Målet er at vi kommer hjem igjen med kunnskap om hvor viktig det er å bekjempe nynazisme og fremmedfrykt. I tillegg lærte vi at konflikter kan løses og fred kan skapes, fordi turen satt undertrykkelse og krig i perspektiv til menneskerettigheter og toleranse.

Der tog skinnene stoppet var siste stoppet for mange.

Der tog skinnene stoppet var siste stoppet for mange.

Alle bør få muligheten

Det er viktig å gi ungdommer ulike måter å tilegne seg kunnskap på. Derfor burde kommunene spandere en klasseturer til Europa for alle 10.klassinger. Vi trenger å se og lære om hvordan troen på menneskeverd og toleranse ble destruert gjennom hatet og fremmedfrykten nazistene dyrket opp.

Turen ga meg forståelse for det ukjente, og evne til å vise større toleranse og respekt for det som er annerledes. Det er et faktum at ekstremisme, fremmedfrykt og antisemittisme er på fremmarsj i dagens urolige Europa.

Turens største verdi er at vi ser grusomhetene på nært hold. Å se åstedene for noen av de groveste, rasistiske forbrytelsene som noen gang er begått, er det nærmeste vi kommer en vaksine mot nazisme, rasisme og fremmedfrykt.

12924412_1298469630181162_1759131800673339578_n

Effektene er store

Minnene er mange og sterke etter besøket i Auschwitz. Det var godt å ha verdige minnestunder, med tid til å reflektere og ta vare på det vi hadde sett og hørt.                   En reise med Aktive Fredsreiser er et minne for livet .

Det er mange organisasjoner som har gitt mange elevene turer med kunnskap langt ut over det som kan formidles i et klasserom på fire vegger. Turens viktigste verdi er at jeg kom hjem med kunnskap om hvor viktig det er å bekjempe nynazisme, ekstremisme og fremmedfrykt.

Historien lærte oss om å hate hatet og elske kjærligheten. Min opplevelse minnet meg på hvor viktig det  alltid er å fortsette kampen mot fremmedfrykt, rasisme og diskriminering. Vi kan ikke forandre historien, men fremtiden kan vi alltid påvirke.

Samfunnet har et ansvar for at over 70 år etter Auschwitz, får vi ikke glemme folkemordet. En ny bølge av antisemittisme og ekstremisme må ikke få utvikle seg.

Mitt skrekkscenario er at generasjonen som kommer etter oss ikke føler at de har noen forbindelse med Holocaust, og at det er på tide å glemme Auschwitz.

Derfor er det på tide å  gi alle elever en vaksine mot ekstremisme og nazisme.

Minnestein i fra Auschwitz

Minnestein i fra Auschwitz

 

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Leon Bafondoko

Leon Bafondoko

Samfunnsengasjert og er glad i å bruke ytringsfriheten. Mine hjertesaker innenfor internasjonal politikk er å stoppe voldtekt i krig som et krigsvåpen, kampen for barns rettigheter,kampen mot ulikhet, likestilling, og utviklingsland må få mer innflytelse i det internasjonale samfunnet.