Mehmet Inan

Valget 9. september bestemmer om Norge går borgerlig eller på sosialistisk vis. Din enkelte stemme kan gjøre en forskjell. Vil du at menn kledd i dress på 50 år skal bestemme over Norge? Vær med å bestemme!

Fra 12. august har man mulighet til å forhåndsstemme dersom man ikke er i Norge eller ikke kan stemme 8 eller 9. september. Mange førstegangsvelgere er usikre på hva de skal stemme, og veldig mange nettaviser har laget sine egne valgomater, hvor du enkelt krysser av på svar til et spørsmål; og utifra dine svar skal valgomaten hjelpe deg med å finne ditt ståsted.

Erna Solberg, Høyres partileder. http://www.klasserom.net/131/elev13102/hoyre/erna.jpg

Valget i år står mellom 12 år med rødgrønt regjering, eller 4 år med borgerlig regjering. Eller som Erna ville likt å si – «Årets valg står mellom 12 år med rødgrønn regjering, eller en borgerlig regjering med nye ideer og bedre løsninger.»

De siste dagene har media skrevet veldig masse om valget, temaer som «formueskatt», «skattelettelser» og «pappaperm» er temaene som det blir mest snakk om dette valgåret. Høyresiden er imot formueskatt, valgfrihet til familiene når det gjelder permisjon og for skattelettelser til de fattigste. Venstresiden er for formueskatt, for pappaperm og imot skattelettelser.

Karl Johansgate i Oslo har blitt malt blått, rødt og grønt. Valgbodene står klare, politikerne deler ut brosjyrer og unge politikere går fra dør til dør. Dette gjør de for at DU skal bruke stemmeretten din.

Det jeg tror alle partiene har noe til felles er at alle har en visjon om at alle som har stemmerett, skal bruke den. I det siste har det vært snakk om at veldig mange unge ikke har peiling på hva partiene står for, og det er bare å sette seg ned og vandre på det politiske programmet til de forskjellige partiene.

Jens Stoltenberg, Arbeiderpartiets partileder. http://bellona.no/imagearchive/Jens%20Stoltenberg.jpg

Et parti med under 2 prosent for noen år tilbake, har gått over sperregrensen per dags dato; Miljøpartiet De Grønne. Partiet har overbevist veldig mange velgere med miljø- og klimapolitikken sin. De har stjålet velgere fra Arbeiderpartiet og for det meste sofavelgere som har blitt overbevist om at miljø er en viktig sak. Nå er spørsmålet om hva slags annen politikk de har.

Nylig la FN-sambandet ut informasjon om hvordan de forskjellige partiene stiller seg ovenfor FN og utenrikspolitikk. Der har de forskjellige partilederne skrevet svar på spørsmål FN-sambandet har stilt dem. Hvilket parti som kommer best ut får du selv bedømme ved å lese mer på denne lenken:

http://www.fn.no/Tema/Valg-2013

Øverst til venstre: Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Miljøpartiet de grønne, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Høyre, Kristelig folkeparti og Kystpartiet.

Det har vist seg slik at de forskjellige partiene slenger skremselpropaganda til hverandre. Budskap som ”matkrise”, ”pressekrise” og ”brunosten blir to kroner dyrere med borgerlig regjering” har blitt spyttet ut. Jeg, som ungdom mener at partiene heller børe passe på egen politikk og heller prøve å dele budskapet dens, ikke hva andre partier gjør dårlig.

Bruk stemmeretten din den 9. september!

 

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN

Mehmet Inan