Hulda Holtvedt

Hulda Holtvedt

16 år og fra Oslo. Hjertesaker er klima, utdanning og sosial rettferdighet.

Bærekraftig utvikling
cartoon-redistribute-wealth

Det norske forbruket har doblet seg de siste 30 årene. Vi opplever en konstant vekst i økonomien, og vi kjøper mer og mer. Mens vestlige politikere øyensynlig betrakter konstant forbruksvekst som politikkens overordnede mål, blir verdens fattige lenket til sin elendighet når de rike nekter å dele kaken.

Omtrent halvparten av verdens befolkning lever i fattigdom – for under 2 dollar om dagen. Men hvis de alle skulle hatt et forbruk som oss, ville vi trengt tre og en halv jordklode.

Vi har bare én. Tanken om at alle skal kunne forbruke like mye som oss er derfor ikke kompatibel med målet om en stadig voksende forbruksstatistikk. Verdens kapital er begrenset, og fattigdom i andre deler av verden er en betingelse for vestlig overforbruk.

Økonomisk vekst er en del av forutsetningsgrunnlaget for de styrende politiske ideologiene i samfunnet vårt. Slik kan det ikke fortsette hvis vi ikke vil overskride naturens tålegrenser. Jeg tror verden trenger enn politikk som ikke handler om å gjøre kaken større, men å dele den likt – på naturens og klimaets premisser. At planeten i prinsippet har nok ressurser til å dekke alles behov, blir betydningsløst når det meste uansett havner i hendene på noen få heldige.

Forbruksreduksjon heller enn økonomisk vekst er ikke bare et tvingende nødvendig klimatiltak. Det er et av de viktigste elementene i den globale kampen mot fattigdom. Det må både politikere og forbrukere ta innover seg.

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN
Hulda Holtvedt

Hulda Holtvedt

16 år og fra Oslo. Hjertesaker er klima, utdanning og sosial rettferdighet.