Harald Seland Myhre

Harald Seland Myhre

Harald (17) fra Jessheim. Han er for tiden på utveksling i Uruguay, hvor han blant annet prøver å lære seg spansk. Harald er opptatt av menneskerettigheter, ytringsfrihet og miljø.

Plastforsøpling på Øst-Timor Foto: UN Photo/Martine Perret. CC BY-NC-ND 2.0
Plastforsøpling på Øst-Timor Foto: UN Photo/Martine Perret. CC BY-NC-ND 2.0

Jeg vet vi lovet at dette skulle være en side fri for snakk om søppelkaos, men dette handler ikke om søppelberget i Oslo, ulovlig overtidsarbeid eller politianmeldelser, men et mye større globalt problem: plastforsøpling i havet.

Hvert minutt dumpes det plast tilsvarende ett lastebillass i havet. I følge en rapport fra World Economic Forum kommer det til å være mer plast enn fisk i havet i 2050 hvis det ikke gjøres noe for å endre denne utviklingen.

Etter at det ble funnet 30 plastposer i magen til en hval strandet på Sotra, bekymret mange seg for hvordan denne forsøplingen påvirker dyrelivet i havet. Når plasten brytes ned, blir den til små klumper kalt mikroplast. Denne mikroplasten utgjør en stor trussel for fisk som kan spise den i tro at det er mat, og dermed kommer plasten inn i næringskjeden.

Hvorfor har dette noe å si for mennesker, lurer man kanskje på? Grunnen er at vi skal leve av havressursene, og fiskens mat er vår mat. Den franske forskeren Gaby Gorsky forklarer det slik:

”Ikke kast plastposer. Bare spis dem med en gang. For en eller annen gang havner de på din tallerken uansett.”

Plastavfall i havet er et problem som trenger internasjonalt samarbeid for å løses. Hvis ikke alle land kommer sammen for å få stoppet denne forsøplingen, vil alle bli rammet. Havet har ingen grenser eller grensekontroll, og plast som slippes i havet vil spre seg fritt.

Så hva må vi gjøre med plasten? Det er antakelig lite å gjøre med den eksisterende plasten som har blitt til mikroplast. Denne plasten har kommet inn i økosystemet og vil i praksis være umulig å samle opp. For ny plast derimot må vi bli enige internasjonalt om at det ikke har noe i havet å gjøre, og vi må i samarbeid etablere bedre søppelhåndtering for å hindre at havet forsøples mer. Ingen kan benekte at det fins et søppelproblem, så vi trenger ikke å bruke tid på å diskutere og bli enige om at problemet er der – alle kan starte med å ta ansvar selv, og påvirke politikken lokalt og globalt.

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Harald Seland Myhre

Harald Seland Myhre

Harald (17) fra Jessheim. Han er for tiden på utveksling i Uruguay, hvor han blant annet prøver å lære seg spansk. Harald er opptatt av menneskerettigheter, ytringsfrihet og miljø.