22. mars hvert år markeres Verdens vanndag, og fokus i år er vann i storbyer. Mer enn halvparten av verdens befolkning lever i byer, og over en milliard mennesker har ikke tilgang til rent vann; flere land har problemer med tilgang til ferskvann og bruker faktisk opp vannet. Verdens byer vokser i kjempefart, særlig i Asia og Afrika, og nesten 40% av veksten skjer i slummen. Det investeres for lite i vann- og avløpstjenester, slik at det største problemet i mange byer er forvaltningen av disse tjenestene. Noen mener at løsningen på problemet er å privatisere vannressursene, men private selskaper ønsker å investere for å tjene penger, og for at de skal det, må prisen på vann være så høy at de fattigste ofte ikke har råd til å betale. Flere steder har også kvaliteten og tilgangen til vann blitt dårligere etter at vannressursene ble privatisert. Eksempler på land hvor vannprivatisering ikke har fungert, er Bolovia, Argentina, Filippinene, Tanzania og Sør-Afrika.


En annen utfordring er klimaenderingene. Det er mer og mer som tyder på at vannressursene vil bli vesentlig påvirket av klimaendringer, både mengden og kvaliteten, særlig på grunn av flom, tørke og ekstremvær. Klimaendringene vil også skape problemer når det kommer til levering av vann- og avløpstjenester, og klimaendringer og katastrofer vil føre til at flere flytter til byer, noe som igjen vil øke kravene til systemene for vann og avløp, som mange steder ikke er gode nok.

Vi har bare det vannet som er her i dag, så vi må ta godt vare på det. Alle trenger vann for å overleve, og derfor må alle mennesker ha lik tilgang til vannressursene på jorda. Vannet tilhører oss alle! Det investeres for lite i vann- og avløpstjenester, men det virker som privatisering ikke er løsningen. Inntekt skal ikke gå på bekostning av andre menneskers livsgrunnlag! Derfor må de myndighetene som ikke har råd til å investere nok i disse tjenestene, få hjelp på andre måter, for eksempel gjennom overføring av teknologi og erfaringer fra andre offentlige vannprodusenter. Dette må skje nå! Det samme gjelder klimaendringene; vi må gjøre noe nå, mens vi ennå har muligheten! Har vi først skadet vannressursene våre, er det vanskelig å gjøre noe med det.

Jeg håper at alle har en fin vanndag, og at dere nyter det gode vannet vårt!

(Foto: FN-foto, Logan Abassi)

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN

admin

    Kommentarer (2)

  1. Jenny

    ()

    Stå på, Mina! Bra innlegg! Helt enig, privatiseringen har gått ALT for langt. Vann er en menneskerett!