Anders Hjellum

To bilder fra 1945 og 2013, hvilket land er fortsatt rødt?

To bilder fra 1945 og 2013, hvilket land er fortsatt rødt?

Nå som julekaoset sakte men sikkert går over til forberedelser til nyttårsaften tenkte jeg det ville være passelig med en liten artikkel med et litt mer alvorlig tema, som kanskje kan få noen av dere der ute til å sette andre nyttårsforsetter enn bare å bli noen kilo lettere. Kanskje vi sammen kan håpe og jobbe for et bedre år for et folk i et land uten selvstyre?

Vest-Sahara er et land nordvest på det afrikanske kontinent. Nord for landet ligger et grådig og maktsykt land, nemlig Marokko. Landet har lenge vært under okkupasjon, i kolonitiden og fram til 1975 var landet under Spania og ble allerede da utnyttet for sine ressurser.

GLOBALIS om Vest-Sahara

Da spanjolene gradvis trakk seg ut på midten av 1970-tallet var Kong Hassan II av Marokko raskt inne for å ta over landområdene som da stod mer eller mindre ubeskyttet. Saharawiene, som er folkegruppen bosatt i Vest-Sahara, organiserte seg i frigjøringsbevegelsen Polisario og gjorde sterk motstand mot Kong Hassan II. Etter 16 år med væpnet konflikt inngikk partene en våpenhvile i 1991. En avtale ble så inngått hvor innbyggerne i Vest-Sahara skulle få stemme over om de ville være selvstendige eller ikke. Denne skulle vært holdt i 1992, men 21 år etter har saharawiene fortsatt ikke sett tegn til noe folkeavstemning.

I Norge er alle partiene enige om at Vest-Sahara blir nektet sin rett til å stemme over egen skjebne. Fra Frp/FpU til SV/SU er man alle enige i at Vest-Sahara er et undertrykt land som må få sin selvstendighet.

Vest-Sahara har blant verdens rikeste fosfat- og fiskeforekomster. I tillegg er det mulig at olje og gass befinner seg i farvannene utenfor kysten av landet. Et av Marokkos hovedmotiver bak okkupasjonen av Vest-Sahara, har alltid vært områdets verdifulle naturressurser.

Med seg på laget har Marokko både norsk og internasjonalt næringsliv. Det er svært problematisk, både etisk, politisk og juridisk, at næringslivet allierer seg med marokkanske myndigheter for å drive business i de okkuperte områdene. Selv hevder selskapene at de er med på å sørge for «positiv økonomisk utvikling i Marokko”. Men sannheten er noe annet. For det første er ikke Vest-Sahara en del av Marokko. Det de bygger opp, er dermed Marokkos ulovlige krav på nabolandet.

Tvangsforflytninger, overvåkning, vilkårlige fengslinger, forbud mot saharawiske menneskerettighetsorganisasjoner, pressesensur og internettsensur. Forholdene som den saharawiske befolkningen i okkuperte Vest-Sahara lever under er lite kjent i Norge.

Den norske Raftoprisen ble i 2002 tildelt den saharawiske menneskerettighetsforkjemperen Sidi Mohamed Daddach for hans arbeid i det okkuperte Vest-Sahara. Daddach satt 24 år i marokkansk fangenskap, hvorav 14 år på dødscelle. Under årene i fangenskap nektet han å søke om benådning, men arbeidet for de andre fangenes rettigheter, og fikk smuglet ut informasjon om de uverdige forholdene i fengselet.

Overgrepene på den saharawiske befolkningen er uutholdelige.

Overgrepene på den saharawiske befolkningen er uutholdelige.

Det bor i dag ca. 165.000 saharawier i flyktningleirene i nærheten av den algeriske byen Tindouf nær den vest-sahariske grensen. Flyktningene har bodd her siden den marokkanske okkupasjonen i 1975.

Disse flyktningene fortjener å få lov til å dra tilbake til sitt land og starte oppbyggingen av landet på nytt. La dette være et ønske du har for det neste året når det nå nærmer seg nyttår med stormskritt.

Kilder:

 

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN

Anders Hjellum