Leon Bafondoko

Leon Bafondoko

Samfunnsengasjert og er glad i å bruke ytringsfriheten. Mine hjertesaker innenfor internasjonal politikk er å stoppe voldtekt i krig som et krigsvåpen, kampen for barns rettigheter,kampen mot ulikhet, likestilling, og utviklingsland må få mer innflytelse i det internasjonale samfunnet.

Foto: Gage Skidmore
(CC BY-SA 2.0)
Foto: Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0)

På fredag blir forretningsmannen Donald Trump innsatt som president i USA. Etter å ha vunnet tidens presidentkamp mellom to historisk upopulære kandidater, trakk han det lengste strået. Han skal avlegge eden 20.januar og flytter inn i Det Hvite Hus for å bli verdens mektigste mann.

Trump overtar et splittet USA, og en verden i krise. En verden som strever med borgerkrigen i Syria, bekjempelse av IS og terrorangrep med jevne mellomrom i Europa.

USAs neste president har lovet mye, både til amerikanere og til oss i resten av verden som har fulgt spent med på valgkampen. Trump har lovet å bygge en mur mot Mexico,utslette IS, «Make America great again» og starte en handelskrig med tollmur mot Kina.

President Obama har allerede deportert tre millioner ulovlige innvandrere i løpet av åtte år. Trump har lovet å videreføre dette deporteringsarbeidet, men i en større skala. Målet til Trump er å deportere alle ulovlige innvandrere.

Posisjon i Midtøsten 

Som USAs nye president må Trump gjenvinne landets sterke posisjon i Midtøsten hvor de både vil knuse IS og samtidig være fredsmekler i Syria. Verden har vært vant til at USA tar rollen som den store fredsduen i ulike konflikter, men nå er det Russland som har kledd seg i fredens farger. FNs sikkerhetsråd har støttet Russland sitt fredsforslag om at det skal være våpenhvile slik at det kan dannes en overgangsregjering i Syria. Russland har tatt initiativ til å skape fred i Syria når USA ikke har klart å posisjonere seg i sjefsstolen.

En ny gullalder 

Det er en isfront mellom Trump og Kinas president. Trump provoserte kineserne voldsomt med en erklæringen om innføre toll på alle kinesiske varer. Trump har lovet amerikanere en ny økonomisk gullalder. Denne skal innføres gjennom store skatteletter, nye arbeidsplasser og industriarbeidsplassene må hentes hjem igjen slik at arbeidsplassene forblir i USA.

USA er en av verdens største økonomier, men drukner i gjeld.  For folk med vanlig inntekt har lønningene stått stille de siste ti årene, og middelklassen har mistet store deler av sin kjøpekraft. Den økonomiske utviklingen i landet har ikke vært rettferdig for alle grupper i samfunnet, men USAs nye business president har lovet å få orden på økonomien i landet. Med en arbeidsledighet som har vært på nesten ti prosent de siste ti årene, er det selvfølgelig nødvendig med en gullalder for arbeiderklassen.

Trump har kommet med mange valgløfter, og tiden vil vise om han klarer å skape et bedre liv for folk flest slik som de så sårt har lengtet etter.

Donald Trump har mange store utfordringer som påtroppende verdensleder, men før Trump kan starte arbeidet med å løse alle utfordringene, skal han avlegge eden på Capitol Hill i Washingthon D.C 20.januar. Verden holder pusten, for vi er alle litt spente.

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Leon Bafondoko

Leon Bafondoko

Samfunnsengasjert og er glad i å bruke ytringsfriheten. Mine hjertesaker innenfor internasjonal politikk er å stoppe voldtekt i krig som et krigsvåpen, kampen for barns rettigheter,kampen mot ulikhet, likestilling, og utviklingsland må få mer innflytelse i det internasjonale samfunnet.