Når det i dag er den internasjonale miljødagen, syns jeg det er viktig å tenke på miljøstatusen til jorda i dag. Har vi klart å redusere klimagass-utslippene nok? Vil vi klare å få en omfattende internasjonal klimaavtale etter fiaskoen i København? Har jeg selv gjort nok for å bedre miljøet og redusere mine egne utslipp av drivhusgasser? Dette er spørsmål vi alle må stille oss på denne dagen som omhandler noe av det mest aktuelle i dagens verdenssamfunn.
Det jeg bekymrer meg mest over med tanke på miljøet i dag er mangelen på en oppfølger til Kyoto-avtalen som i år har blitt 13 år gammel. FN skal i år, som i fjor, kalle inn til et nytt klimatoppmøte i håp om at en ny avtale skal signeres. København skulle bli et vendepunkt for verdens miljøpolitikk, men i stedet ble vi stående der vi startet. Nå håper jeg virkelig at statslederne har lært fra sist gang, og reiser til Mexico i desember med en innstilling om å kutte i klimagass-utslippene. Selv om slike kutt antagelig vil skade næringslivet i de fleste nasjoner, er det en risiko dagens ledere bør ta. Jeg mener at jordas fremtid er viktigere enn hvert enkelt lands økonomiske fremtid.
Det er i dag høyst sannsynlig at klimaendringene er menneskeskapte, og hvis vi fortsetter med samme utslippsnivå fremover, vil temperaturene stige ytterligere. Økt temperaturøkning vil blant annet gi høyere havnivå, mer ekstremvær og redusert dyreliv. Dette er harde fakta som selv miljøskeptikere må ta inn over seg. Hvis vi ikke gjør noe med klimaproblemet i dag, vil det høyst sannsynlig betale seg i den nærmeste fremtid.
Derfor ber jeg både miljøaktivister og skeptikere til å tenke over hva de selv har gjort for å redde miljøet på jorda. Så vil jeg at alle skal tenke ut en måte å bli enda flinkere til å handle miljøbevisst i fremtiden. For at klimaproblemet skal løses må enkeltpersoner handle, og jo flere som er med på laget, jo større effekt gir det. La denne dagen bli den dagen du ble mer miljøbevisst!

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN

admin

    Kommentarer (5)

  1. Anonymous

    ()

    Jævlig bra, bra at du engasjerer deg får miljøet på kloden vår, jeg håper også at lederne vil gjøre noe drastiske tiltak i Mexico. Lykke til videre med din miljøkjemping <3