Bendik Vada

Bendik Vada

Litterær og atypisk trønder med lite utviklet bart. Elsker kaffe, litteratur, musikk og natur. Student på skrivekunstlinja ved Nansenskolen.

Erling Emil Laugsand (til høyre) og Inga Marie Nymo Riseth (ved mikrofonen) talte til FNs generalforsamling på vegne av norske barne- og ungdomsorganisasjoner, oktober 2015. Talen tok opp temaer som utdanning, menneskerettigheter, Vest-Sahara og viktigheten av å inkludere ungdom i jobben med å nå bærekraftsmålene. Foto: LNU.
Erling Emil Laugsand (til høyre) og Inga Marie Nymo Riseth (ved mikrofonen) talte til FNs generalforsamling på vegne av norske barne- og ungdomsorganisasjoner, oktober 2015. Talen tok opp temaer som utdanning, menneskerettigheter, Vest-Sahara og viktigheten av å inkludere ungdom i jobben med å nå bærekraftsmålene. Foto: LNU.

I anledning FN-dagen 24. oktober er det viktig å huske på hvorfor det er så ufattelig viktig med et verdenssamfunn.

De fleste kjenner til når og hvordan FN ble dannet, så jeg skal ikke plage dere med en historieleksjon. Det jeg skal prøve å komme fram til er HVORFOR et slikt verdenssamfunn er viktig.

Hovedoppgavene til FN er å forhindre konflikter og krig, og å ta avgjørelser som skal gagne verdenssamfunnet. Dette er selvfølgelig vel og bra, men hvorfor er det så nødvendig i den tiden vi lever i nå?

Vi lever i en tid hvor det er store flyktningestrømmer, det er en nærmest uhelbredelig klimakrise og det er store konflikter over hele verden. Samtidig opplever vi en strøm av forskjellig informasjon om hva som er sant og hva som er det beste å gjøre. Denne informasjonen skaper en enda større strøm av forskjellige meninger og tolkninger.

Derfor vil jeg stille dette spørsmålet til alle sammen, inkludert meg selv:

Hvorfor mener du at dine meninger er sannhet?

Ikke misforstå meg, jeg er en relativist og tror ikke på absolutter, men hvilke kilder legger du til grunn for din overbevisning?

Et konkret eksempel: Klimadebatten. Er alle deltakerne i klimadebatten eksperter på hvordan vår jordklode fungerer og hvordan den vil reagere på utslipp av klimagasser? Nei, de aller færreste er det. FN-klimapanel derimot, er eksperter.

Derfor mener jeg at er det så utrolig viktig å ha en velfungerende verdensorganisasjon for å kunne skape et velfungerende verdenssamfunn. De kan si hva som er tilfelle akkurat her og nå, samtidig som de har makt til å utføre de nødvendige tiltakene. En verdensorganisasjon fri for korrupsjon, som ikke baserer seg på propaganda og overbevisninger, men seriøs og grundig forskning.

Det er derfor jeg tror at klimaendringene er menneskeskapte – fordi dette er FNs sannheter. Hvilke andre sannheter kan jeg stole mer på?

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Bendik Vada

Bendik Vada

Litterær og atypisk trønder med lite utviklet bart. Elsker kaffe, litteratur, musikk og natur. Student på skrivekunstlinja ved Nansenskolen.