Habon Beegsi

I Norge kan du i 2011 bli sett på som kriminell ved å ha Hiv-viruset i kroppen. Er dette riktig?

«Den som med skjellig grunn til å tro at han er smitteførende med en allmennfarlig smittsom sykdom, forsettlig eller uaksomt overfører smitte eller utsetter en annen for fare for å bli smittet straffes med fengsel inntil seks år ved forsettlig overtredelse og med fengsel inntil tre år ved uaktsom overtredelse». I straffeloven § 155 omfatter denne paragrafen all allmennfarlig sykdom. Den er også kjent som «Hiv-paragrafen», fordi den kun har blitt brukt hittil i saker som bare omhandler Hiv. Det finnes også lover som hindrer en i å reise, studere eller jobbe i et annet land om man er Hiv-positiv. Som Hiv-positiv smitter du ikke andre om du reiser, omgås klassekamerater eller kolleger.

Jeg mener at det er utrolig viktig å ha et lovverk som ikke setter andre mennesker i fare, men som samtidig ikke diskriminerer eller kriminaliserer en person, på bakgrunn av hun eller hans HIV-status. Å smitte medmennesker bevisst med Hiv er en forbrytelse, men ikke det å være Hiv-positiv i seg selv.

Som medlem i FN’s spesialorganisasjon (UNAIDS) er Norge et land som jobber bevisst for å forebygge og redusere stigmatisering av HIV-positive internasjonalt. På en annen side er det også viktig å ikke glemme rettighetene til de som er Hiv-positive her hjemme.

Kilder:
«Hiv er ingen forbrytelse» er kampanjen til (LNU) Landsrådet for Norges barne – og ungdomsorganisasjon og det er viktig at vi ikke glemmer dette!

 

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN

Habon Beegsi

  Kommentarer (4)

 1. Anonymous

  ()

  man stigmatiserer jo ikke når man sier at de skal straffes om de smitter en annen som ikke er klar over at personen hadde hiv, men det er jo en sykdom og det er VELDIG seriøse saker, så om en person er klar over det så skal personen straffes uten tvil. man straffes jo om man slår en person, hvorfor skal man ikke straffes om man smitter en med hiv.? det finnes mange som lever lykkelige med en livspartner og har hiv..det handler bare om å gjøre alt på en riktig måte.

  men vi lever i 2011 og store deler av verden lider av hiv, vi må kunne skjønne at hvis vi skal behandle mennesker med hiv som om de er dyr, så vil vi aldri klare å bekjempe sykdommen. man skal kunne leve livet som en normal person selv om man har hiv, spesielt her i vesten hvor vi har medisiner. en person med hiv i vesten kan leve mye lenger enn en som blir smittet i afrika.

 2. Kirsten

  ()

  det er ikke riktig at de med hiv skal bli diskriminert sånn. det er jo slettes ikke sikkert at de kunne/kan gjøre noe med det. det er heller ikke riktig å behandle personer med en sykdom dårligere bare pga det. hvis den personen vet at han/hun har hiv så bør den personen si ifra før han/hun har samleie med en annen, og da bestemme om de skal gjøre det eller ikke. hvis den andre personen samtykker så bør ikke personen som i utgangspuntet hadde hiv bli straffet for det.

 3. Lika

  ()

  Bra innlegg!

  @"Anonym"
  Det er jo akkurat det som er poenget med hele innlegget. Slik hivparagrafen fungerer nå kan du bli dømt etter paragrafen hvis den andre blir smittet selv om 1. du har fortalt at du har HIV 2. dere bruker kondom OG 3. den andre personen ga sitt samtykke før samleie. Det er problemet.

  Og det er derfor den må bort. Poenget med at du slår noen er også en grunn til at den bør fjernes. Det å smitte noen med hiv eller en sykdom med vilje kan like lett legges inn under lovene om legemsbeskadigelse.

 4. Habon

  ()

  @Anonym: Det er akkurat som Lika sier.
  Derfor må den bort! Det er diskriminerende og det er ikke rettferdig at hiv-postive skal bli forskjellsbehandlet på denne måten som du sier @Kristen.

  @Lika: Takk!