Nariman Hame

Nariman Hame

Nariman (19) fra Drammen. Hun går på Drammen videregående skole. Nariman brenner for likestilling, utdanning og rettighetene til religiøse minoriteter.

Den 1.oktober reiste en delegasjon fra Norge til Lebanon for å delta på Amnesty International´s “Youth Activism Lab” i Beirut; en 5-dagers workshop om ytringsfrihet. Målet med workshoppen var å mobilisere ungdom fra Norge og MENA til å promotere og fremme ytringsfrihet og andre menneskerettigheter. Resultatet ble fem uforglemmelige dager, og bånd som ble knyttet for livet. Jeg var så heldig å være en del av denne delegasjonen. 

FOTO: Privat Deltakerne på "Cultural Evening".

FOTO: Privat
Deltakerne på «Cultural Evening».

Workshopen eksemplifiserte betydningen av ytringsfrihet. Gjennom flere, spennende økter så vi hvor flertydig, og komplekst ytringsfrihet er. Temaene vi berørte var alt fra negativ sosial kontroll, til “cyber security”. Vi lærte også om å sette opp egne workshops i fremtiden. Flere viktige, og interessante problemstillinger ble reist vedrørende ytringsfrihet som for eksempel; hvor går grensen mellom ytringsfrihet og hatprat?

Men mest av alt lærte vi av hverandre. Det aller beste med workshopen var menneskene som var i den. Dette er mennesker som var ledere, forkjempere og banebrytere. Det er mennesker som hadde gjort en betydelig innsats for ytringsfriheten i sine hjemland. Og det var også mennesker som hadde ofret mye for menneskerettighetene. Det var utrolig inspirerende, og ikke minst engasjerende å lære i lag med dem. 

FOTO: Amnesty International. Den norske delegasjonen, og Pashtana fra Afghanistan.

FOTO: Amnesty International. Den norske delegasjonen, og Pashtana fra Afghanistan.

Men hva har egentlig Norge, MENA-regionen og ytringsfrihet til felles? Det lurte jeg også på før jeg dro! Etter en uke i Beirut, har jeg innsett at vi faktisk har mer til felles – enn det som skiller oss. Når det gjelder ytringsfrihet er det ingen tvil om at Norge er et foregangsland. Faktisk, i følge Freedom House, en uavhengig organisasjon som årlig gir ut en rapport om frihet i verden, målt etter borgerrettigheter og politiske rettigheter, er Norge på førsteplass når det gjelder frihet. MENA-regionen scorer lavere på denne rapporten. Likevel har vi en del til felles når det gjelder ytringsfrihet. I Norge, i likhet med MENA, er netthets et stort problem. Dette fører så til selvsensur. Flere individer vegrer seg fra å ytre seg i frykt for hatprat, og trusler! Dette viser at selvsensur, og netthets er et problem på tvers av landegrenser, frihetsmålinger, og nasjoner.

Hva sitter jeg igjen med etter denne uken? Jeg sitter igjen med minner, og vennskap for livet. Jeg sitter igjen med en følelse av takknemlighet. Jeg sitter igjen med kunnskap, og nye perspektiver. I løpet av denne uken har jeg hørt mye og lært mye om ytringsfriheten. Men hva med ytringsplikten? For det som står sterkest etter denne uken er plikten. Jeg sitter igjen med en plikt til å bruke min ytringsfrihet. Og jeg sitter igjen med en plikt til å beskytte denne friheten, for «enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.» (FNS Verdenserklæring om menneskerettighetene artikkel 19.) 

FOTO: Amnesty International. Vi fikk delta på mange spennende, og interaktive workshops.

FOTO: Amnesty International.
Vi fikk delta på mange spennende, og interaktive workshops.

 

PS! Har du lyst til å lære mer om menneskerettigheter og ytringsfrihet? Visste du at Amnesty har kostnadsfrie kurs om menneskerettighetene? Trykk her for å lære mer:)

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Nariman Hame

Nariman Hame

Nariman (19) fra Drammen. Hun går på Drammen videregående skole. Nariman brenner for likestilling, utdanning og rettighetene til religiøse minoriteter.